Winner bee

Sme v oddelení víťazov :-)) S radosťou a hrdosťou si tak hovoríme, pretože v predchádzajúcom školskom roku takmer všetky deti od nás úspešne zvládli príjmacie pohovory a dostali sa na bilingválne gymnáziá. Na hodinách veľa píšeme, rozširujeme si slovnú zásobu, utvrdzujeme si gramatiku. Usilujeme sa o to, aby sme zvládli všetky predpísané tématické a gramatické okruhy. Pokiaľ nepíšeme, sedíme na koberci v kruhu a všetko, naoko tak náročné zvládneme ľahšie. Ku každému novému tematickému okruhu žiaci dostávajú vypracovaný materiál.

Info o iných oddeleniach