Fighter Bee

Sme v oddelení detí, v ktorom sa usilujeme dohnať to, čo sme z nejakých príčin zameškali v škole. Je to blok doučovania, rozdelený podľa vekových kategórií do viacerých skupiniek. Ak si želáte, skupinka môže byť aj menšia, dokonca prebieha aj individuálne doučovanie. V takomto prípade sa však odvíja aj cena za kurz, ktorá je samozrejme vyššia a závisí od počtu detí v skupinke. Stretávame sa 1 až 2 krát týždenne, podľa potreby. Používame učebnice zo školy kvôli dovysvetlovaniu a utvrdzovaniu si učiva.

Info o iných oddeleniach