Busy bee

Oddelenie, v ktorom sa detičky - včeličky učia anglický jazyk formou hier a zábavy. Často upevňujeme gramatiku, slovnú zásobu v piesňach a populárnych rapoch. Hlavne v tejto oblasti opakovaného drilu sme sa za krátky čas prekvapujúco veľa naučili. Ako učebnicu používame "Veľký obrázkový slovník" a k jeho jednotlivým lekciám dostávajú deti na hodinách špecialne upravené pracovné listy. Vyučovanie prebieha 2 krát do týždňa po 45 minút.

V skupinke je najviac 6 detí. Každé dieťa má tým zebezpečený priestor na vlastnú realizáciu. V rámci jedného oddelenia máme viacero skupiniek rôznych vekových kategórií.

Info o iných oddeleniach