Platba

Spôsob platby
V hotovosti alebo bankovým prevodom (ako variabilný symbol uvedťe rodné číslo dieťaťa)

Bankové spojenie
Názov účtu: Zúriková Tatiana Mgr
Číslo účtu: SK2611000000002622754906

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že platby za kurz musia byť ukončené do začiatku 2. vyučovacej hodiny