Cenník (vzdelaváci program)

Oddelenie busy bee (vyučovanie AJ) vyučovanie 2 krát do týždňa (1 vyuč. hodina - 45min.)
cena za jeden semester (september - január) - 145€

Oddelenie fighter bee (doučovanie AJ) doučovanie 2 krát do týždňa (1 vyuč. hodina - 45min.)
cena za jeden semester (september - január) - 145€

Oddelenie fighter bee (doučovanie AJ) doučovanie 1 krát do týždňa (1 vyuč. hodina - 60min.)
cena za jeden semester (september - január) - 105€

Oddelenie winner bee (príprava na biling.gymnáziá) vyučovanie 2 krát do týždňa (1 vyuč. hodina - 45min.)
cena za jeden semester (september - január) - 145€

Zapísať sa môžete aj cez naše web-stránky

Po osobnom alebo mailovom zápise Vám odošleme upravený rozvrh-hodín pre jednotlivé skupinky. Vzhľadom k tomu, že ide o skupinové vyučovanie, prosíme Vás, aby ste hodiny ďalších záujmových krúžkov prispôsobili k vyučovaniu v našom Štúdiu. Zápis je možný aj počas školského roka.

Informácie o platbe